Alles van De Utrechtse Waarden
Bekijk de agenda
< januari 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
1
 
1
2
3
4
5
6
2
7
8
9
10
11
12
13
3
14
15
16
17
18
19
20
4
21
22
23
24
25
26
27
5
28
29
30
31
 
 
 

Tussenstap in project De Vaart in Linschoten

Tussenstap in project De Vaart in Linschoten
Montfoort Geplaatst 16 januari 2018

Gemeente Montfoort werkt al enige tijd aan de herontwikkeling van zalencentrum De Vaart in Linschoten.

Medio 2017 zijn hiervoor diverse stappen gezet om te komen tot een collegebesluit en raadsvoorstel. Het voornemen was om eind 2017 de kredietaanvraag bij de gemeenteraad te doen. Die planning wordt niet gehaald door nieuwe inzichten. Deze nieuwe inzichten hebben het college doen besluiten een zogenaamde tussenstap in de lassen.

Aanleiding

In Linschoten speelt al meerdere jaren het vraagstuk rondom de toekomst van de sporthal en het zalencentrum De Vaart, die aan elkaar gekoppeld zijn in één gebouw. Rondom dit gebied spelen verschillende zaken een rol; de sporthal en de kleedkamers zijn toe aan renovatie; het naastgelegen plein moet opgeknapt worden; er is een wens voor meer woningen op deze locatie en het gebruik van het zalencentrum is beperkt. De gemeenteraad heeft in september 2016 een Programma van Eisen vastgesteld, maar er was (nog) geen budget gereserveerd voor de herontwikkeling van het zalencentrum of voor de renovatie van de sporthal. Over de aanpak om hiertoe te komen zouden college en raad half 2017 over besluiten. Hierbij werden de reacties uit een informatiebijeenkomst op 1 juni 2017 meegenomen. Echter, door nieuwe inzichten heeft het college besloten de planning van 2017 te verruimen om de nieuwe ideeën verder te onderzoeken.

Tussenstap: nieuwe ideeën

In mei 2017 is de nota 'Actualisatie beleidskader Sport, Bewegen en Meedoen Terug naar de basis 2017-2020' vastgesteld. Naar aanleiding van deze nota zijn er gesprekken opgestart tussen de verschillende verenigingen. De buitensportverenigingen hebben aangegeven zich te willen richten op meer gezamenlijkheid qua organisatie en huisvesting. Een dergelijke samenwerking kan consequenties hebben voor de herontwikkeling van De Vaart. Zo kwam de suggestie naar voren dat het bundelen van huisvesting van buitensportverenigingen gecombineerd kan worden met een zaalfunctie voor Linschoten. Het college bouwt met de kennis van deze nieuwe ideeën een tussenstap in, waardoor in beperkte tijd een keuze kan worden gemaakt over het vervolg.

Snelle verkenning

Het college kiest ervoor om op korte termijn (januari 2018) een snelle verkenning (ook wel: quick scan) te laten uitvoeren naar de invloed van dit nieuwe inzicht op het beoogde vervolg van De Vaart. Hierbij wordt onder andere gekeken naar mogelijke uitwerkingen van dit idee en de financiële en ruimtelijke consequenties.

De uitkomst kan in principe leiden tot twee conclusies:

A. Het plan/idee blijkt op basis van de uitgevoerde quick scan van meerwaarde te zijn voor Linschoten en dient meegenomen te worden in de uitwerking van de plannen voor De Vaart.
B. Het plan/idee blijkt op basis van de uitgevoerde quick scan niet van meerwaarde te zijn voor Linschoten en wordt daarmee niet meegenomen in de uitwerking van de plannen voor De Vaart.

Planning en besluit

Het college heeft bepaald om uiterlijk in februari 2018 een collegebesluit te nemen over het al dan niet combineren van de geschetste ontwikkeling bij de plannen voor De Vaart. Hiermee wil het college zich inzetten op voortgang in de herontwikkeling van De Vaart. Daarna zal de raad het besluit nemen over de aanpak, met of zonder deze nieuwe ideeën,

Meer informatie: www.montfoort.nl/devaart.

 

Fietsspecialist Panoven

Meer informatie | Gemeente Montfoort

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Margreet Hairstyling
Fietsspecialist Panoven
Jill’s City Spa
Van Lexmond Wonen
Eet- en Drinkhuis