Alles van De Utrechtse Waarden
Bekijk de agenda

Onthulling Meester Marcolaan en Speeltuin geopend in Cabauw

Onthulling Meester Marcolaan en Speeltuin geopend in Cabauw
Cabauw Geplaatst 30 september 2019

Het project Cabauw Centrum is zover gereed dat het afgelopen vrijdag 27 september - officieel - in gebruik is genomen.

Dat is in drie stappen gedaan. Om te beginnen het onthullen van het straatnaambord Meester Marcolaan door de familie van Kats. Marco van Kats was directeur van de Gerardus Majellaschool maar daarnaast zeer actief in het Cabauwse verenigingsleven. Daarna hebben het jongste en het oudste kind van de Gerardus Majellaschool samen de speeltuin geopend en als laatste onderdeel hebben de bestuursleden van de stichting Cabauw "Samen Sterk " het bord onthuld waarop alle sponsors staan vermeld die het mogelijk hebben gemaakt dat er een speeltuin en een beweegtuin in gebruik genomen kan worden.

Het is alweer enige tijd geleden dat er tijdens een informatieavond in In 't Witte Paard door Cabauw "Samen Sterk" de vraag aan de gemeenschap werd voorgelegd: hoe gaan we het vrijgekomen gebied van de oude school inrichten? Waaraan is behoefte en wat heeft prioriteit? Het antwoord van de gemeenschap Cabauw was eensluidend: nieuwe woningen. Nadat Cabauw "Samen Sterk" een enquête had uitgezet was het antwoord nog preciezer: eengezinswoningen en levensloopbestendige appartementen. In juni 2018 is de eerste paal geslagen en inmiddels zijn alle woningen en appartementen bewoond. Dit resultaat is tot stand gekomen door de inzet van velen: het architectenbureau Arco met de architect Jan Kwakernaak, de gemeente Lopik in de persoon van wethouder Gerrit Spelt en zijn projectleiders, Peter Nomen van Schep makelaardij die de nieuwe bewoners heeft begeleid, het kerkbestuur en het parochiebestuur maar vooral ook de vrijwilligers van de projectgroep en de werkgroep Speeltuin. In het bijzonder werd Rogier van Baaren bedankt, allereerst voor het feit dat hij zich bereid toonde samen met Cabauw "Samen Sterk" voor eigen rekening en risico de doelstellingen van de gemeenschap te realiseren. Het proces dat Cabauw "Samen Sterk" samen met Van Baaren heeft doorlopen was zoals afgesproken volledig transparant. Ook een woord van dank was er voor de aan- en omwonenden die de overlast van de bouw en zeker bij een inbrei- locatie zoals deze hebben moeten verdragen. Een woord van bijzondere dank ging uit naar de vele sponsors en subsidie-verstrekkers van de speeltuin en de beweegtuin.

Met het realiseren van een speeltuin en beweegtuin die aan vele veiligheidseisen moet voldoen en die mede daardoor een grote investering met zich meebracht hebben de sponsors een grote mate van maatschappelijke betrokkenheid getoond en daarvoor is Cabauw "Samen Sterk" hen bijzonder erkentelijk. Een woord van dank geldt ook de Woningbouwvereniging Lopik voor het tijdelijk beschikbaar stellen van een stuk grond voor het vestigen van een tijdelijke speeltuin gedurende de bouw. En last but not least werden de 4 bestuursleden Jan, Mart, Dick en Sarah bedankt voor het vele werk dat zij de afgelopen 6 jaar hebben verricht in het belang en ten behoeve van de Cabauwse gemeenschap. Met de realisatie van dit project is er een bijdrage geleverd aan de doorstroming van woningen; er zijn heel wat verhuisbewegingen binnen Cabauw op gang gebracht.

Na afloop van de formele handelingen was er nog een gezellig samenzijn met een drankje en een hapje.


Meer informatie | Gemeente Lopik | Bron: Dick Nedereind Klik hier voor de Facebook pagina van Cabauw Samen Sterk | Foto's: Leo Bennis

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Uitvaartverzorging Midland
De Bruin Entertaiment
City Bed IJsselstein
Den Hartog Verzekeringen BV  & RegioBank
Brasserie De Kloostertuin
Margreet Hairstyling