Alles van De Utrechtse Waarden
Bekijk de agenda

Energie-U activeert Utrechtse bewoners met lezing over warmtetransitie

Energie-U activeert Utrechtse bewoners met lezing over warmtetransitie
Utrecht
Aanvang vanaf 19:30u tot 21:30u
Veemarktplein 41 / Utrecht


Energie-U werkt eraan dat alle Utrechters zich positief deelgenoot voelen van de Utrechtse warmtetransitie.

Deze energiecoöperatie biedt bewoners een handelingsperspectief en helpt hen door middel van informatie, opleiding, voorbeelden en inspiratie. Een actueel project van Energie-U is een kennisreeks. Daarin trekt de coöperatie op met de gemeente, maar ook met partijen als Warmtebron, RVO, NMU, Klimaatbureau HIER, Copernicus Instituut en de Hogeschool Utrecht. Op 29 oktober organiseert Energie-U de lezing "Aardgasvrij, wat doe jij?" die gaat over de stand van zaken in de warmtetransitie en de rol die bewoners daarin kunnen spelen. Landelijk en ook specifiek voor Utrecht.

Op 29 oktober vindt bij duurzame hotspot ANNE de lezing "Utrecht aardgasvrij, wat doe jij?" plaats. Want het klimaatakkoord is af en er ligt een uitdagende opgave voor ons. Nederland wil in 2050 nagenoeg geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Dus ook geen aardgas meer. Dat betekent dat we nu concreet aan de slag moeten en stappen moeten nemen op weg naar een duurzame warmtevoorziening.


Inhoud van lezing

Vragen die tijdens de avond centraal staan zijn: hoe maken we van de warmtetransitie een gezamenlijke opgave die maatschappelijk geaccepteerd is? Wat is de rol van bewoners dan? De kennisreeks-avond geeft bezoekers inzicht in waar Nederland staat, vanuit rijksbeleid en vanuit bewonersperspectief en bewonersinitiatief. Ook wordt ingezoomd op Utrecht.

De lezing ‘Aardgasvrij, wat doe jij?' maakt onderdeel uit van een groter geheel: de kennisreeks van Energie-U. Deze reeks heeft als doel om bewoners van Utrecht positief deelgenoot te maken van de warmtetransitie en door handelingsperspectief te bieden.


Sprekers van de avond

De volgende sprekers nemen bezoekers mee in de transitie naar aardgasvrij:

Roy Blokvoort van RVO (onderdeel ministerie EZK) vertelt over de huidige stand van zaken in de warmtetransitie. Welke partijen zijn er, waarmee zijn ze bezig en hoe gaat dat?

Jan Zuilhof van HIER verwarmt neemt bezoekers mee in de mogelijkheden die er voor jou als bewoner zijn, zowel individueel als collectief.

Joop Oude Lohuis van gemeente Utrecht vertelt over waar de gemeente momenteel mee bezig is en hoe zij de rol van bewoners in de warmtetransitie ziet.

Sander Willemsen van Energie-U laat zien wat bewoners van Utrecht nu al doen: individuele oplossingen en collectieve projecten.

Na een korte uiteenzetting van de sprekers wordt er collectief gedebatteerd en bewoners de vraag gesteld wat zij willen weten over de transitie naar aardgasvrij. Onze sprekers gaan geen vragen uit de weg. De debatleider is Fanny Claassen van Energie-U.


Praktische informatie
Voor deze avond kunnen geïnteresseerden zich gratis aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-utrecht-aardgasvrij-wat-doe-jij-75305299177

Deze avond zal plaatsvinden op 29 oktober van 19.30 tot 21.30 uur (in ANNE, Veemarktplein 41, Utrecht).

Energie-U is altijd op zoek naar andere partijen die een rol spelen in de Utrechtse warmtetransitie. Ook in het kader van de kennisreeks. Meer informatie? Neem contact op met communicatie@energie-u.nl


Meer informatie www.eventbrite.nl

« terug
Van Lexmond Wonen
Margreet Hairstyling
Fietsspecialist Panoven